Upravljanje rizikom

kontrola rizikaU Forex trgovanju upravljanje rizikom ima jednu od najvažnijih uloga u postizanju uspeha u poslovanju.

U najopštijem smislu, upravljanje rizikom je briga o raspoloživom kapitalu na trgovinskom računu i to na vrlo poseban način. Posebnost se sastoji u tome da se na neki način u rizik „ulazi svesno“, ali i vrlo savesno jer Forex tržište karakterišu česte oscilacije usled pojačane volatilnosti cenovnih kretanja. Forex tržište je podložno naglim promenama u kratkim vremenskim intervalima pa se zbog toga svrstava u grupu tržišta visokog rizika. Međutim, upravo takva karakteristika obezbeđuje svojebrsnu atraktivnost Forex-a u svetu globalnih finansija.

 

Dakle, Forex trgovanje podrazumeva, u sklopu svakog pozicioniranja trejda, prethodno projektovanje investicione odluke uz sagledavanje aspekta upravljanja rizikom. Segment upravljanja rizikom sastoji se od nekoliko vitalnih celina, a najznačajnije su:

 

–          Upravljanje novcem tj. Money management i to je prva stvar koju trejderi moraju da nauče pre otpočinjanja svog poslovanja na Forex-u. U opštem smislu, to obuhvata sve aktivnosti u vezi sa planiranjem investiranja u skladu sa raspoloživin novcem (kapitalom) na trgovinskom računu. Pravilnim rukovođenjem investiranja stepen rizika se smanjuje na najveću moguću meru;

–          Trgovanje u skladu sa trendom kao najsigurniji način ulaganja novca („Trend is Your friend“);

–          Upravljanje emocijama koje posebno tretira psihološka analiza;

–          Postavljanje zaštitnih pozicija Stop loss i Take profit kao specifična mera upravljanja rizikom jer se na taj način osigurava stečeni kapital. Posebno treba naglasiti važnost Stop loss pozicioniranja u cilju zaštite od trgovanja „na margini“ što spada u najrizičnije načine.

 

Postavljanje Stop loss zaštite na trejdu preporučljivo je u odnosu od 3% do 5% visine ukupnog kapitala na računu. Svako povećavanje i pomeranje Stop loss pozicija u toku trgovine povećava stepen rizika. U tom smislu, upravljanje rizikom se manifestuje kao odnos stepena rizika i dobiti (potencijalnog profita), a jednostavnim izračunavanjem došlo se do podatka da je može zaraditi značajna susmu novca sa samo 50% uspešnih trgovinskih transacija, ali pod uslovom da se pridržavamo preporučenih vrednosti u vidu procentualnog postotka rizika. Pozicioniranje Take profit je, takođe; važno jer se time kreira svaki trejd prema analizi tržišnih uslova, a istovremeno se izbegavaju „zamke“ kojima se propuštaju dobre prilike za trgovinu na Forex-u.

Share