Univerzalna strategija

univerzalna strategijaTrgovci valutama su gotovo konstantno u potrazi za strategijom koja im može obezbediti veliki profit sa visokim stepenom uspešnosti. Naravno, postoje pouzdane strategija koje su primenljive u velikom broju slučajeva, ali se uvek postavlja pitanje da li su baš uvek odgovarajuće prema tržišnim prilikama, tipu trgovca, vremenskom intervalu na kome se trguje itd. Svakako treba napomenuti da je najbolja strategija ona strategija koje se disciplinovano pridržavamo. Naime, česti su slučajevi da se trejderi ne pridržavaju dosledno svih pravila strategije koju primenjuju, pa u nedostatku discipline i od najbolje strategije bude malo koristi. Dakle, pored toga što se traga za najprofitabilnijim načinom trgovanja, svaki trejder nastoji da pronađe neki univerzalni model po kome može trgovati u svim prilikama i pri svakavim uslovima, bez razlike. U takvim slučajevima, uglavnom se radi o vrlo jednostavnim metodama jer je akcenat na visokom stepenu prilagodljivosti određene strategije. Svakao da komplikovane strategije koje zahtevaju složenu interpretaciju, mnoštvo indikatora i slično, ne mogu biti univerzalni modeli za trgovanje, jer obično imaju specifične zahteve primene (vremenski intervali, investicioni instumenti, tip trgovca i sl.). Takođe, postoje indikatori koji ne daju uvek pouzdane rezultate u svim tržišnim uslovima, pa se često pribegava promeni njihovih karakterističnih parametara i sl. Međutim, postoje vrlo jednostavne metode u trgovanju koje se mogu smatrati univerzalnim strategijama, a jedna od takvih je trgovanje uz pomoć MA i RSI indikatora. Ovaj jednostaani metod analize tržišta ima neposrednu primenu ulaska u poziciju trgovinske transakcije, a smatra se univerzalnim jer je upravo prilagodljiv u trgovanju na svim valutnim parovima, bez obzira koji je osnovni tip trgovca valutama u pitanju.

 

Kao univerzalni model trgovanja i prilagodljiv svakom načinu trgovanja, vrlo je koristan u kombinaciji sa drugim načinima trejdovanja i kao dopuna u analizi. Najpraktičniji je u trgovanju na kratkoročnim i srednjeročnim vremenskim intervalima (H1, H4, D1), pa je zbog toga i vrlo popularan kod trejdera. Konstrukcija univerzalne strategije trgovanja sadrži MA (Moving Average Smoothed, period 90) i Relative Strenght Index (period 5, sa nivoima 30 i 70). Dakle, pomični prosek se bira sa metodom Smoothed koja za razliku od Simple tretira prosek pondreisanih cena i to na duži period, što doprinosi velikoj preciznosti u analizi kretanja cena. Period 90 pomičnog proseka je relativno dug period, ali u kombinaciji sa RSI indikatorom (period 5 koji odgovara dužini jedne radne sedmice) predstavlja dobru osnovu za određivanje povoljnog momneta za ulazak u poziciju na više vremenskih intervala.

 

Signal za kupovinu se određuje na osnovu parametara RSI indikatora, odnosno, kada cena probija nivo preprodanosti (nivo 30) odozdo nagore. U navedenom momentu cenovni grafikon mora biti iznad linije pomičnog proseka koja je prethodno već uneta na grafikon. Otvaranje pozicije za kupovinu uvek treba praktikovati na početku sledeće sveće, a neposredno iza generisanog signala. Zaštitna pozicija SL (stop loss) obično se postavlja ispod najbližeg susednog minimuma, a TP (take profit) se projektuje već prema jednom od pravila o upravljanju novcem. Signal za prodaju generisan je pošto se cenovni grafikon nađe ispod linije pomičnog proseka, a RSI indikator probija nivo prekupljenosti (nivo 70) odzgo nadole. SL pozicija se postavlja iznad najbližeg susednog maksimuma, a TP se projektuje prema uobičajenoj metodi u skladu sa visinom kapitala na računu. Karakteristične pozicije SL i TP se postavljaju i u zavisnosti od vremenskog intervala na kome se trguje, pri čemu se vodi računa o kontroli rizika u odnosu na visinu raspoloživog kapitala.

Share