Strategija SMA Three prices

smaForex trgovanje je biznis koji spada u kategoriju najsavremenijih i najprofitabilnijih poslova na svetu. Zato trejdovanje zahteva profesionalan pristup, a samim tim je i vrlo zahtevan posao jer iziskuje potpuni angažman trejdera. Posvećenost trejdera ovoj vrsti poslovanja sagledava se sa više aspekata (edukacija, veština investiranja, psihološki pristup itd.), kao i sa gledišta organizacije vremena za trgovanje, tačnije, dužinu vremena neophodnog za realizaciju projektovane trgovinske transakcije. Kao što svaki rad ima predviđeno radno vreme za obavljanje aktivnosti u toku jednog dana, sedmice i meseca, tako i trgovanje na Forex-u zahteva potrebno vreme koje treba kvalitetno organizovati. Prednost Forex-a u odnosu na konvencijalna zanimanja (trgovina robe široke potrošnje, komercijala, promocija i marketing ili slično) sastoji se u mogućnosti fleksibilnije organizacije radnog vremena trejdera, koja zavisi od tipa trejdera, tržišnih uslova, vrste investicionog instrumenta i mnogih drugih elemenata. Ipak, često se dešava da trejderima nedostaje dovoljno vremena za trgovanje, a posebno je to slučaj kod zaposlenih ljudi koji u današnjoj situaciji globalne krize, u nastojanju da sačuvaju svoj posao, rade prekovremeno radno vreme. Iako Forex pruža mogućnost da se trguje u svako doba dana, trejderi koji nisu dovoljno vešti, ipak ne nalaze potrebno vreme za trgovanje. Međutim, rešenje navedenog probelma leži u odabiru odgovarajuće strategije koja ne iziskuje predugo sedenje ispred monitora računara, već dozvoljava veću fleksibilnost i konfor u radu. Svaka strategija obavezno podrazumeva korišćenje zaštitnih pozicija SL (stop loss) i TP (take profit) i prilagodljiva je potrebama trejdera. Kod trejdera koji ne žele da provode više sati ispred monitora svog računara najčešće su popularne dugoročne strategije i trgovanje na dužim vremenskim intervalima. Ali, svremena na vreme, nema dovoljno strpljenja da se dočeka zatvaranje pozicije na nivou projektovanog TP-a pa se poseže za strategijama na kraćim vremenskim intervalima od jednog sata do samo nekoliko minuta (H1, M30, M15), ali pomogućstvu da nema obaveze trejdera da sve vreme prati realizaciju trgovinske transakcije. Jedna od takvih strategija je SMA Three prices kojoj samo ime kaže da se zasniva na kretanju parametara običnog pomičnog proseka (SMA – Simple Moving Average) sa različitim karakterima cene – cena na zatvaranju (close price), najviša prosečna cena u datom periodu (high price) i najniža prosečna cena u istom periodu (low price). Kada je cenovni grafikon iznad SMA traži se prilika za kupovinu i obrnuto, kada je ispod SMA pruža se prilika za prodajne pozicije. Da bi se tačnije odredio povoljan momenat za otvaranje pozicije primenjuje se analiza obrasca sveća kao jedna od najefikasnijih metoda kod ovakve trgovinske strategije. Obrazac sveća sadrži dve sveće i to poslednju sveću iz niza sveća koje su počele kretanje suprotno od inicijalnog trenda (na jednočasovnom grafikonu EUR/GBP dat je primer rastućeg trenda) i signalne sveće koja je obavezno rastuća i značajno premašuje veličinu prethodne, opadajuće sveće ( na grafikonu je obrazac uokviren pravougaonikom plave boje). Na početku prve sledeće sveće posle obrasca, pojavljuje se dobra prilika za otvaranje pozicije za kupovinu na šta ukazuje bela strelica ucrtana na grafikonu. Za obavezno postavljanje TP pozicije, kao najsigurniju varijantu da se pozitivno realizuje transakcija dobro je iskoristiti nivo prethodnog lokalnog maksimuma (isprekidana horizontalna linija lila boje naglašava sigurni nivo za postavljanje TP-a, mada u većini slučajeva cena nastavlja kretanje i preko toga.

Međutim, s obzirom da nema vremena za prisustvovanje čitavom toku razvoja do realizacije transakcije, TP i SL (postavlja se desetak pipseva ispod signalne sveće kao na primeru grafikona) treba projektovati  na najsigurniji mogući način. Za prodajne pozicije, obrazac dve sveće je recipročan, kao i ceo proces postavke analize, s tim da se interpretacija odvija na isti način. Primer na grafikonu pokazuje da je cena dostigla nivo na kome je postavljen TP tek nakon više od dvadeset sveća, dakle, posle dvadeset sati, što je mnogo vremena za kontinuirano praćenje realizacije trejda. Zato i jeste prednost ove strategije vrlo kratko vreme potrebno za jednostavnu analizu i projektovanje trejda, a to je i bio cilj – trgovanje u vrlo kratkom vremenskom roku. Na kraćim vremenskim okvirima (npr. M15), proces trgovanja je isti, ali se može očekivati ranija realizacija trejda. U svakom slučaju, ova jednostavnu strategiju oduzima vrlo malo vremena za pripremu, analizu, otvaranje pozicije i postavljanje karakterističnih zaštitnih tačaka SL i TP. Treba samo napomenuti da u cilju iskorišćavanja raspoloživog vremena za trgovanje trejderi mogu otvarati više pozicija istovremeno uz primenu strategije SMA Three prices, ali obavezno uz odgovorno planiranje uloženog kapitala u trgovanju, što je odlika veštih trejdera profesionalaca.

Share