Jednostavna Bollinger Bands strategija

Za sve one trejdere koji praktikuju Forex trgovanje na kratkoročnim intervalima, na H1 grafikonu ili manje od toga, zgodne su jednostavne strategije koje omogućuju efikasno snalaženje pri interpretaciji vrednosti parametara indikatora. Jedna od takvih metoda je trgovanje prema Bollinger Bands-u koji spada u grupu Trend indikatora. Već sama po sebi, interpretacija parametara ovog moćnog indikatora predstavlja jednostavnu trgovinsku strategiju, mada se vrlo često koristi u kombinaciji sa pokazateljima iz grupe Oscilatori i sl. Primenljiva je na svim valutnim parovima, bez izuzetaka i lako se prilagođava na različitim vremenskim intervalima na kojima se želi trgovati.

 

Mali podsetnik interpretacije Bollinger Bands indikatora:

–          Sastoji se od tri karakteristične linije – gornji, donji i srednji Bollinger

–          Po default-u Bollinger Bands je podešen na period 20

–          Opšta interpretacija linija Bollinger Bands-a je:

Signal za Buy poziciju

Kada se cenovni grafikon (tržište) nađe u blizini gornje linije Bollinger Bands-a, a gornji i donji Bollinger počnu da se šire i srednji Bollinger krene nagore generisan je rast cena.

Zaštitna pozicija SL (stop loss) se obično postavlja ispod linije srednjeg Bollinger-a

Signal za Sell poziciju

Kada se tržište nađe blizu linije donjeg Bollinger-a, a linije Bollinger Bands-a počnu da se šire, srednji Bollinger počne kretanje nadole, generisan je signal za predstojeći pad cena.

Zaštitna pozicija SL )stop loss) postavlja se iznad srednje linije Bollinger-a.

–          Kao univerzalno pravilo za zatvaranje trgovinske pozicije u najvećem broju slučajeva odgovara situacija kada linije Bollinger Bands-a počnu da se skupljaju („usta“ ili „ćeljusti“ Bollinger-a)

–          Otvorene „čeljusti“ Bollinger Bands-a potvrđuju intenzitet prevladavajućeg trenda, dok sužene linije prate bočne trendove.

–          Karakteristična situacija za ulazak u poziciju:

Kada se tržište nađe ispod linije donjeg Bollinger-a tj. praktično, opadajuća sveća probije donju graničnu liniju Bollinger Bands-a, potrebno je sačekati sledeću rastuću sveću koja svojim telom prolazi preko linije donjeg Bollinger-a nagore i tada je generisan signal za poziciju kupovine.

Kada se tržište nađe iznad gornje granične linije Bollinger Bands-a, potrebno je sačekati sledeću opadajuću sveću koja svojim telom probija gornji Bollinger-a nadole i tada je generisan signal za prodajnu poziciju (primer na grafikonu: žuta strelica pokazuje na signal za Sell na sledećoj sveći nakon uočenog obrasca).

U oba navedena slučaja najsigurnije zatvoranje pozicije je neposredno pre nego što cena preseče liniju srednjeg Bollinger-a. Projekcija TP (take profit) se može projektovati na većem rasponu cenovnog kretanja, ali to iziskuje duže praćenje razvoja trgovinske transakcije ili primenu nekog drugog pravila zaštite kapitala. Naravno, SL i TP uvek treba projektovati sa aspekta kontrole rizika, a u skladu sa pravilima o upravljaju novcen na trgovinskom računu.

bollinger bands

 

 

 

 

 

U slučaju naglih, a velikih promena cene na tržištu možete koristiti HEDŽ strategiju kako biste zaštitili investiciju.

Share