Forex trading (Kontrola rizika – Stop loss i broj lotova)

kontrola rizikaZaštitnu poziciju Stop loss trejderi koriste u okviru kontrole rizika svakog pojedinačnog trejda da bi u slučaju velikih oscilacija tržišta sačuvali svoj kapital od većih gubitaka koji bitno mogu ugroziti ukupno poslovanje na Forex-u.  Ali, nije uvek moguće zaustaviti gubitak u granicama prihvatljivog, a najčešće iz razloga što veličina trgovinske transakcije nije projektovana u skladu sa ukupnim kapitalom na računu. Preporučene vrednosti u okviru kojih treba projektovati trejd i sprovesti kontrolu rizika upotrebom zaštitne pozicije Stop loss kreću se od 2% do 5% raspoloživog kapitala. Zato, pre nego što trejder posegne za otvaranjem pozicije veličine trejda sa više lotova, dobro bi bilo da analizira brojke iz tabele 1 i tabele 2 uporednog izračunavanja kontrolisanog rizika. Tabela 1 prikazuje 5% rizika po svakom trejdu na računu od 20.000 dolara uz prikaz pretpostavke uzastopnih deset trejdova sa gubitkom (poslednja kolona u obe tabele ima vrednosti uzastopnih pojedinačnih negativnih trejdova) gde se vidi da na računu ostaje više od polovine ukupnih sredstava.

 

Broj trgovanja Iznos računa u $ 5% rizika po svakom trejdu
1 20.000 1.000
2 19.000 950
3 18.050 902,5
4 17.147,5 857,4
5 16.290,13 814,51
6 15.475,62 773,78
7 14.701,84 735,09
8 13.966,75 698,34
9 13.268.41 663,42
10 12.604,99 630,25
Broj trgovanja Iznos računa u $ 10% rizika po svakom trejdu
1 20.000 2.000
2 18.000 1.800
3 16.200 1.620
4 14.580 1.458
5 13.120 1.312
6 11.810 1.181
7 10.626 1.063
8 9.566 957
9 8.609 861
10 7.748 775

 

U praksi je malo verovatno da uzorak od deset trejdova ne sadrži ni jedan pozitivan ishod, ali je za primer uzeta pretpostavka najlošijeg scenarija i kontrola rizika od maksimalno preporučenih 5% ukupnih novčanih sredstava. Upoređivanjem sa tabelom 2 uočava se razlika u preostalim iznosima kapitala na ova dva računa za više od 50% u korist tabele 1. Povećanje kontrolisanog rizika sa 5% na 10% ukupnog kapitala odnosi oko polovine novca sa računa već nakon uzastopnih šest trejdova, što spada u ozbiljne gubitke koje je vrlo teško nadoknaditi. U takvoj nezavidnoj situaciji potrebno je primeniti vrlo složene strategije iz segmenta Upravljanja novcem za koje trejder očigledno nije spreman, nakon evidentno lošeg projektovanja investicionih odluka sa gubicima od preko 50% kapitala. Dakle, pre nego što trejder donese odluku da trguje veličinom trejda dva puta većim od prethodnog treba da razume da se rizik automatski duplo uvećava. Čak, iako se trejder pridržava saveta da Stop loss tačke pozicionira prema pravilu rizika najviše 5% raspoloživog kapitala, ne zači da može trgovati veličinom nekontrolisanog broja lotova. Dakle, kontrola rizika u preporučenom iznosu postotka raspoloživog novca odnosi se na istovremenu kontolu broja lotova i nivoa pozicije Stop loss-a, a prema formuli:

Profit/Gubitak = broj lotova  x  broj pipseva  x  vrednost pipsa

Vrednost pipsa je kod valutnih parova u kojima je dolar brojna valuta konstantan i iznosi 10 (1 pips = 10 USD), dok je kod većine valutnih parova promenljiv, ali u vrednostima koje nisu od bitnijeg značaja za rezultat trgovanja. Dakle, rezultat trgovinske transakcije direktno zavisi od broja lotova pomnoženim sa brojem pipseva (meri pomeranje cene u pravcu trenda kretanja tržišta) tako da kontrola rizika treba istovremeno da tretira oba faktora. Pogrešno se dešava da trejderi nesmotreno otvore poziciju sa velikim brojem lotoa u želji da ostvare što brže veliku sumu novca, a pri tome se oslanjaju na Stop loss ukoliko „nešto krene po zlu“. Međutim, situacija upravo treba da je obrnuta – trgovinska transakcija treba da bude projektovana umerenom veličinom trejda koja će rezultirati profitom uz pomoć pribavljanja većeg broja pipseva u smeru trenda kretanja cene. Tada je lako odrediti Stop loss koji će prema valjanoj analizi zaštiti trgovinsku poziciju bez rizika da eventualni gubitak bitno ugrozi stanje na računu.

 

 

 

 

Share