Vremenski okviri za trgovanje

U trgovanju valutama glavna preokupacija trejdera su najčešće trgovinski sistemi za pribavljanje što većeg profita. Ali, tek kada učestaju gubici ozbiljnije se pristupa analizi uzroka negativnih trgovinskih transakcija. Sprovođenje podrobnije … saznajte više...

Fibonacci strategija na H4

Fibonacci nivoi nalaze široku primenu u tehničkoj analizi finansijskih tržišta i to najčešće kao parametar proporcionalnih izračuna, ali i kao temeljni oslonac trgovinskih strategija. Fibonacci nivoi su jedan od najmoćnijih … saznajte više...