Forex trejder je – Profesionalac

forex2

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, … saznajte više...

Vremenski okviri za trgovanje

Contemporary business

U trgovanju valutama glavna preokupacija trejdera su najčešće trgovinski sistemi za pribavljanje što većeg profita. Ali, tek kada učestaju gubici ozbiljnije se pristupa analizi uzroka negativnih trgovinskih transakcija. Sprovođenje podrobnije … saznajte više...

Fibonacci strategija na H4

Fibonacci nivoi nalaze široku primenu u tehničkoj analizi finansijskih tržišta i to najčešće kao parametar proporcionalnih izračuna, ali i kao temeljni oslonac trgovinskih strategija. Fibonacci nivoi su jedan od najmoćnijih … saznajte više...